Tỉnh ủy: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11, khóa XII

Ngày 16-10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị và trực tiếp thông báo kết quả của Hội nghị Trung ương 11. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành,  đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo kết quả của Hội nghị Trung ương 11.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo những nội dung chủ yếu về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 7 đến 12-10. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác. Về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh để triển khai các bước tiếp theo. Góp ý Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ cao cấp.

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được của 9 tháng đầu năm 2019; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị và yêu cầu cấp ủy các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kêu gọi của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh thông báo nhanh, hội nghị Tỉnh ủy còn được nghe các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt một số nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.