Hoạt động của các ngành, địa phương

Ngày 16-10, tại thị trấn Phước Dân, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp Trường Đại học Lao động- Xã hội tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2019. Tham dự lớp tập huấn có trên 100 học viên là đại biểu nữ HĐND 17 xã, thị trấn thuộc hai huyện Ninh Phước và Thuận Nam.

Các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Pháp luật quốc tế và Việt Nam về bình đẳng giới; bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và các lĩnh vực của đời sống xã hội; lồng ghép giới vào hoạch định, thực thi chính sách và vấn đề trang bị các kỹ năng cho đại biểu dân cử. Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng hoạt động của đại biểu nữ HĐND cấp xã, thị trấn về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, qua đó phát huy tốt vai trò của nữ đại biểu HĐND trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về bình đẳng giới vào thực tiễn cuộc sống.

Các đại biểu nữ HĐND xã, thị trấn tham dự lớp tập huấn. Ảnh: S.N 

* Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai nâng mức cho vay đối với 78 hộ thuộc đối tượng chính sách để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, với số tiền trên 5,1 tỷ đồng. Trong đó cho 14 lao động vay để xuất khẩu lao động bằng nguồn vốn địa phương, với số tiền 671 triệu đồng; cho 87 hộ thuộc diện hộ nghèo là người có công vay, với số tiền 2,7 tỷ đồng.

* Trong năm 2019, UBND xã Lương Sơn (Ninh Sơn) đã vận động 24 nông hộ thực hiện mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, với diện tích đăng ký 10,1 ha. Theo đó, HTX Tân Lập 2 đã hợp đồng với Hợp tác xã Organic Ninh Thuận cung cấp phân bón, giống lúa OM4900 để nông dân gieo sạ vụ hè-thu 2019. Đến nay, nông dân đã thu hoạch 10 ha lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, năng suất bình quân đạt 6 tấn/ha, HTX thu mua với giá 6.000đồng/kg, cao hơn giá thị trường 1000đồng/kg.