Ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh

Ngày 10-10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản (TNDTQ) về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh, với 4 Chương, 12 Điều.

Theo Quy định, TNDTQ được thành lập trên cơ sở từ 20 đến 50 hộ gia đình sinh sống liền kề tại thôn, từ 50 đến 100 hộ gia đình sinh sống liền kề tại khu phố. Ban quản lý thôn, khu phố căn cứ vào điều kiện cụ thể ở thôn, khu phố mình để đề xuất số lượng hộ gia đình tham gia TNDTQ cho phù hợp; số lượng thành viên có thể ít hơn hoặc nhiều hơn số lượng nêu trên. Thành phần TNDTQ gồm có: Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên là người đại diện được hộ gia đình giới thiệu tham gia; số lượng Tổ phó do Ban quản lý thôn, khu phố đề xuất nhưng không quá 2 người đối với địa bàn thôn và không quá 3 người đối với địa bàn khu phố. Khuyến khích, ưu tiên việc bố trí đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể hoặc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ về địa phương sinh sống đảm nhiệm tổ trưởng, tổ phó TNDTQ.

Về quy tắc hoạt động, TNDTQ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND cấp xã, mà trực tiếp là trưởng thôn, khu phố; sự hướng dẫn của Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, công an phụ trách địa bàn thôn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20-10-2019 và thay thế Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 18-11-2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của TNDTQ về ANTT trên địa bàn tỉnh.