Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Tổ chức thiết thực Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chung tay góp sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững

Nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo”, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về mục đích, ý nghĩa và kết quả Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

* Phóng viên: Thưa đồng chí, trong thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mà trực tiếp là Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên vận động xây dựng quỹ với mục đích chăm lo cho người nghèo. Vậy xin đồng chí cho biết việc quản lý và sử dụng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” vận động trong thời gian qua?

- Đồng chí Phan Hữu Đức: Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã được các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội tích cực hưởng ứng. Đối với tỉnh ta, tuy còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, với sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, cùng sự nỗ lực vươn lên của nhân dân, đời sống mọi mặt của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng lên, hộ đói không còn, hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể. Nhìn lại 5 năm qua (2014-2019), Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận hơn 61,6 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 1.021 nhà Đại đoàn kết (ĐĐK)cho hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng 976 nhà theo các Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và hỗ trợ quà Tết, học sinh nghèo hiếu học, khó khăn đột xuất. Bên cạnh đó, Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tôn giáo…ủng hộ trên 60 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho hàng ngàn hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở, mua sắm phương tiện sản xuất, phương tiện đi lại và dụng cụ học tập cho học sinh, khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước trao nhà Đại đoàn kết cho
gia đình anh Nguyễn Hòa, ở khu phố 9,  thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh: P.Lâm

Riêng từ đầu năm 2018 đến giữa tháng 9 năm nay, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ với số tiền trên 15,57 tỷ đồng, từ nguồn quỹ đã hỗ trợ 7,931 tỷ đồng xây dựng 189 căn nhà ĐĐK, 445 triệu đồng sửa chữa 27 căn nhà, hỗ trợ 2,52 tỷ đồng xây dựng 504 căn nhà theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tặng quà tết (tổng trị giá 27 tỷ đồng) cho hộ nghèo. Kết quả ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trong những năm qua đã minh chứng rõ nét tấm lòng vàng với nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Từ những hoạt động thiết thực và hiệu quả trên, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân mỗi năm trên 2%.

* Phóng viên: Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, theo đồng chí, trong thời gian tới Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nào?

- Đồng chí Phan Hữu Đức: Hiện nay đời sống của một bộ phận nhân dân trong tỉnh vẫn còn khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi. Nhìn tổng quát, theo chuẩn nghèo đa chiều, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 14.391 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,34% và khoảng 15.862 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 9,17%, trong đó có hơn 5.000 hộ khó khăn về nhà ở. Vì vậy nhằm tổ chức thiết thực Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hướng đến mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, thông qua nhiều chính sách và giải pháp quyết liệt, toàn xã hội đang huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho người nghèo. Theo kế hoạch vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và xây dựng nhà ĐĐK, thực hiện chương trình An sinh xã hội năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu huy động các nguồn lực từ 13 tỷ đồng trở lên. Trên cơ sở vận động qua các năm, Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh phân bổ chỉ tiêu cụ thể, đối với cấp tỉnh gồm Ban Vận động và các đoàn thể tỉnh vận động 9,75 tỷ đồng, đối với cấp huyện, thành phố là 3,25 tỷ đồng.

Các nhà hảo tâm tặng quà cho người nghèo ở xã Phước Diêm (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Để thực hiện Chương trình xây dựng nhà ĐĐK năm 2019, ngoài việc kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục có những đóng góp thiết thực, hiệu quả, giải pháp quan trọng là Ủy ban MTTQ và Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành đẩy mạnh công tác vận động xây dựng quỹ, trong đó chú trọng vận động tại khu dân cư nhằm phát huy có hiệu quả sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng. Tiếp tục củng cố và kiện toàn Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp; nhất là tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc vận động xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Từ giải pháp trên, có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, cùng với quyết tâm vươn lên của người nghèo, hy vọng rằng số hộ nghèo và người nghèo tỉnh nhà sẽ giảm dần theo hướng bền vững.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.