Tình trạng bán hàng rong và xả rác thải trước cổng Trường Tiểu học Lạc nghiệp (Cà Ná)

Theo phản ảnh của người dân, trước cổng Trường Tiểu học Lạc Nghiệp, xã Cà Ná (Thuận Nam) tình trạng bán hàng rong và thu gom rác thải gần cổng trường đã làm mất mỹ quan, nguy cơ tiềm ẩn mất vệ sinh an toàn thực phẩm, mất trật tự an toàn giao thông cho học sinh và người dân lưu thông qua khu vực này. Được biết, thời gian qua, Ban Giám hiệu Nhà trường và các đoàn thể xã Cà Ná đã vận động, truyên truyền, nhắc nhở, treo bảng cấm đổ rác, nhưng việc bán hàng rong, xả rác thải vẫn tái diễn tại đây.

Một số người dân bán hàng, xả rác thải trước cổng trường Tiểu học Lạc Nghiệp (Cà Ná).
Ảnh chụp vào lúc 7 giờ 18 phút, ngày 14-10-2019.

Đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương cần quan tâm, tiếp tục vận động và có biện pháp xử phạt theo quy định để chấn chỉnh việc lấn chiếm lòng, lề đường bán hàng rong, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trước cổng trường.