Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy

Triển khai thực hiện Chỉ thị 21/2008-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”, trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ (PN) trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy (MT). Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn MT, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng vì vậy cũng đã chỉ đạo các cấp hội đổi mới nội dung và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống MT với nhiều hình thức phù hợp, phong phú để cán bộ, hội viên nhận thức rõ hiểm họa từ MT, tính cấp bách của công tác phòng, chống MT trên địa bàn tỉnh, từ đó có ý thức tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống MT. Các cấp Hội PN đã tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống MT, tội phạm như: Chỉ thị 21/2008-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”; Chỉ thị 09/2911-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Luật Phòng, chống MT… Các cấp Hội còn chú trọng tăng cường giáo dục truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người PN Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước để bản thân người PN là người đóng vai trò chính trong việc giáo dục con cái và vận động các thành viên trong gia đình phấn đấu trở thành công dân tốt.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công an các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn cho 500 lượt cán bộ chủ chốt của Hội PN cơ sở, tuyên truyền viên và thành viên các câu lạc bộ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn về công tác phòng, chống tội phạm, MT cho cán bộ Hội LHPN các huyện, thành phố và một số xã, phường trong tỉnh; cử cán bộ trực tiếp tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, MT tại các xã, phường trong toàn tỉnh, đặc biệt chú trọng lựa chọn các địa bàn trọng điểm ở các địa phương có tình hình phức tạp về an ninh trật tự, MT. Phối hợp với chính quyền, các ban, ngành và đoàn thể địa phương tổ chức các phong trào toàn dân phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn về MT; tuyên truyền lồng ghép phòng, chống MT, mại dâm trong sinh hoạt câu lạc bộ, chi, tổ PN.

Hội LHPN các cấp duy trì thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch 01/TW về “Giáo dục, quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Hằng năm, tổ chức các Hội thi “Phụ nữ với công tác phòng chống tội phạm, ma túy” với nội dung tìm hiểu kiến thức về pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống MT, phòng chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, mại dâm. Qua các đợt tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đã thu hút 506.120 lượt cán bộ, hội viên tham gia, góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân và hội viên PN về ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp cùng tham gia đấu tranh phòng, chống MT, ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Tham gia thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các cơ sở hội đã xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt tại cơ sở và chị em còn tích cực tham gia vào tổ nhân dân tự quản, nhờ đó kịp thời vận động, hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn xảy ra tại địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 551 Tổ phụ nữ nòng cốt/17.795 thành viên; đồng thời, duy trì và nhân rộng các CLB, mô hình về giữ gìn an ninh trật tự như: Thành lập 207 CLB xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” với 5.428 thành viên; duy trì, phát triển 133 CLB phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với 3.265 thành viên tham gia. Thông qua hoạt động của các mô hình đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, PN và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm MT từ gia đình; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm trong sạch địa bàn, ổn định tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Trong thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, MT, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, phẩm chất đạo đức của người PN Việt Nam, tích cực giáo dục con em không vi phạm pháp luật. Triển khai tốt Nghị quyết liên tịch 01 giữa Hội LHPN và Công an về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, chỉ đạo nhân rộng mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm. Tăng cường tuyên truyền ở một số địa bàn trọng điểm các huyện, thành phố về công tác phòng, chống MT, tội phạm. Phối hợp cùng các ngành chức năng xây dựng phong trào “Xây dựng xã, phường lành mạnh, cơ quan, đơn vị không có tội phạm MT và người nghiện MT”.

* Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 36/2019-CT⁄TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát MT". Theo đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn MT. Xóa bỏ triệt để các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất MT ở trong nước. Ngăn chặn có hiệu quả nguồn MT thẩm lậu vào trong nước, không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển MT quốc tế. Không để tái trồng cây có chất MT; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất MT, chất gây nghiện, chất hướng thần. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, làm giảm số người nghiện MT mới. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

* Triển khai Chỉ thị 21/2008-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”, MTTQ các cấp đã phối hợp với Công an, các ngành và các tổ chức thành viên ở cơ sở đã tổ chức trên 2.323 buổi họp dân tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, MT với trên 209.500 lượt người tham gia; nhân dân đã cung cấp cho chính quyền và công an trên 2.850 nguồn tin, trong đó có trên 80% nguồn tin có giá trị liên quan đến MT, an ninh trật tự, tổ chức đưa ra kiểm điểm trước nhân dân trên 825 đối tượng, phối hợp gọi răn đe giáo dục, yêu cầu ký cam kết không tái phạm trên 5.286 đối tượng.