Tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế

UBND tỉnh vừa có Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 9-9-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) tăng cường công tác tự kiểm tra phòng, chống hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ BHYT tại các cơ sở KCB, nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các Thông tư điều chỉnh giá dịch vụ y tế.

Cùng với đó, ngành Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác KCB BHYT; đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB; phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ BHYT và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BHYT.

Giám đốc các cơ sở KCB BHYT cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chỉ định dịch vụ KCB, chỉ định điều trị nội trú không đúng với tình trạng bệnh, chỉ định dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, kê đơn thuốc quá mức cần thiết nhằm lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

Phối hợp với cơ quan BHXH giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập, phát sinh khi tiếp nhận, kiểm tra cơ sở dữ liệu thẻ BHYT của người đến KCB; chú trọng phát hiện những trường hợp đi KCB nhiều lần trong một thời gian ngắn để có biện pháp chấn chỉnh; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí KCB BHYT được giao đúng quy định, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT... Giám đốc Sở Y tế, giám đốc các cơ sở KCB BHYT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các sai phạm liên quan đến lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT trong đơn vị, lĩnh vực công tác được giao quản lý, phụ trách...