Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Qua 10 năm (2010 - 2020) triển khai, thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân, tạo sự đồng thuận cao đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ở từng khu dân cư, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng.

Để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, từ năm 2011, tại xã Xuân Hải (Ninh Hải), Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp UBND tỉnh, huyện Ninh Hải tổ chức Lễ phát động tuyên truyền, vận động nhân dân trong cộng đồng dân cư tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020. Đến năm 2018, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Lễ phát động thi đua điểm của tỉnh tại huyện Ninh Phước; mở đầu cho các huyện, thành phố; 100% xã, phường, thị trấn đồng loạt chọn điểm tổ chức lễ phát động. Theo đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua 2 lần phát động trên, MTTQ các cấp trong tỉnh đã khơi dậy và phát huy nội lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt là tăng cường đoàn kết, giải quyết những vấn đề bức thiết của cuộc sống nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nông dân xã An Hải (Ninh Phước) áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm
trong sản xuất măng tây xanh mang lại hiệu quả.Ảnh: Tiến Mạnh

Đến các miền quê trong tỉnh hôm nay, chúng tôi ghi nhận phong trào thi xây dựng NTM đã tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận và không khí thi đua sôi nổi rộng khắp. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong sản xuất như vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng 7.236 ha mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, thực hiện chương trình tưới nước tiết kiệm 348 ha, chuyển đổi 1.583 ha đất kém phát triển sang trồng cây khác... Ngoài diện tích xây dựng 56 ha thực hiện mô hình cánh đồng lớn ở xã Phước Hậu (Ninh Phước), các xã đã xây dựng 308,8 ha vườn rau sạch, cây ăn trái theo hướng VietGAP (trồng nho, táo, măng tây xanh, nha đam…), duy trì 6 trang trại nuôi gà, heo, cừu, bò tập trung quy mô từ 600 con - 2.000 con; ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống (dệt thổ cẩm Mỹ nghiệp, gốm Bàu trúc, gỗ Mỹ nghệ Quảng Sơn; nỏ, gùi trong đồng bào Raglai…). Đáng chú ý Mặt trận các cấp đã vận động 15.489 người tham gia các lớp học nghề ngắn hạn và 2.258 người tham gia học nghề dài hạn; giải quyết việc làm cho 32.572 lao động, xuất khẩu lao động được 250 người làm việc có thời hạn ở nước ngoài…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 2%.

Ủy ban MTTQ thị trấn Phước Dân tích cực vận động người dân bảo tồn và phát triển nghề Dệt thổ Cẩm Mỹ Nghiệp. Ảnh: Văn Nỷ

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp trên 49 tỷ đồng, hiến 20.000 m2 đất và hàng trăm ngàn mét khối đất, đá, vật tư các loại để bê tông hoá 1.098 km kênh mương nội đồng, 52 km đường giao thông nông thôn, làm 5 chiếc cầu qua suối, bắt 1.573 đèn chương trình “Thắp sáng đường quê” (do các tổ chức thành viên phối hợp phát động). Phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, nhân dân đã tự dẫn 1,25 km đường dây điện hạ áp phục vụ sản xuất; đóng góp xây mới 134 m2 phòng học; sửa chữa 3 trường học; nâng cấp 8 công trình nhà văn hoá, 1 trạm y tế… Đặc biệt công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, Mặt trận các cấp vận động nhân dân cùng với nhà nước xây dựng, cải tạo và nâng cấp trên 273 km hệ thống cấp thoát nước ở khu vực nông thôn; đã phối hợp xây dựng 11 mô hình điểm khu dân cư tự quản về môi trường, 65 mô hình “sáng - xanh- sạch- đẹp”.

Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, đã xuất hiện 11 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng. Theo đồng chí Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua thi đua, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được gắn kết hài hòa, đồng bộ với các cuộc vận động, các phong trào, nhiệm vụ khác, nhất là đã làm thay đổi nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó các khu dân cư quan tâm hơn đến việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM. Trong thời gian tới, để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”đạt được kết quả nhanh và bền vững, Mặt trận các cấp tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền tạo nhận thức đúng đắn của cán bộ, đảng viên, lực lượng cốt cán và nhân dân trong triển khai thực hiện phong trào thi đua chung sức, chung lòng xây dựng NTM. Mục đích là nhằm phát huy nội lực và huy động công sức, cơ sở vật chất cho xây dựng NTM; góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành các tiêu chí theo chuẩn NTM.