UBND tỉnh họp nghe báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp; xác định lại đơn giá thuê đất của các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 7-10, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp có 5 chương, 28 điều bao gồm các quy định chung, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp, phương thức phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tại cuộc họp, các đại biểu đề xuất cần nghiên cứu kỹ hơn về một số điều, khoản trong dự thảo để việc phân công trách nhiệm cho các ban, ngành, địa phương phù hợp với quy định pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.Thịnh

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Việc ban hành Dự thảo Quy chế phối hợp sẽ góp phần hạn chế sự chồng chéo nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý các cụm công nghiệp. Đề nghị Sở Công Thương sớm hoàn thành dự thảo trước ngày 15-10 để trình UBND tỉnh ký ban hành.

* Ngày 7-10, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo việc xử lý đối với các dự án doanh nghiệp thuê đất cần phải xác định lại đơn giá thuê đất trước ngày 1-7-2014. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 36 dự án cần điều chỉnh giá trong việc thuê đất. Trong đó, 18 dự án chưa xác định được đơn giá thuê đất và 18 dự án cũ cần điều chỉnh giá. Thực tế, giá thuê đất trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chưa thống nhất do chưa có quy định chung về việc xác định đơn giá. Việc xác định giá thuê đất hàng năm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại được tính dựa vào 3 căn cứ: Dựa vào giá khảo sát giá phổ biến tại khu vực cho thuê đất để làm căn cứ xác định giá thuê đất; áp dụng giá thuê đất tại những khu vực có đơn giá thuê đất tương đương với vị trí, khu vực doanh nghiệp thuê đất để làm căn cứ xác định giá thuê đất; tại các khu vực, vị trí doanh nghiệp thuê đất không có tổng hợp thông tin giá đất thị trường sẽ sử dụng kết quả, điều tra khảo sát giá đất thị trường do địa phương cung cấp hoặc kết quả định giá đất của đơn vị tư vấn để xác định giá thuê đất.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ban, ngành liên quan cần nghiên cứu kỹ các quy định mới của pháp luật trong việc xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng chủ động mời 36 doanh nghiệp thuê đất để giải thích hướng giải quyết mức giá cho thuê đất nhằm tạo đồng thuận của doanh nghiệp với hướng giải quyết của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ dựa trên tổng hợp điều tra của các ban, ngành để ban hành những quyết định cho từng trường hợp. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương.