Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phát động thi đua hành động sáng tạo, quyết thắng

Ngày 7-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 9/10 đến 22/12/2019 với chủ đề: “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”, nhằm cổ vũ, động viên giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thi 05- CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 78-CT/QUTW, Chỉ thị 855-CT/TW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chia Minh và đẩy mạnh cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 100% các cơ quan, đơn vị có công trình, sản phẩm, sáng kiến, giải pháp công tác mới có hiệu quả.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua.