Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh: Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Ngày 7-10, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí tán thành việc cần thiết phải sửa đổi Bộ luật Lao động cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013; các văn bản pháp luật liên quan cũng như tình hình thực tế. Đồng thời, góp ý tập trung vào một số nội dung: Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động và chính sách đối với lao động nữ; mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm; vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong thương lượng tập thể; quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; giải quyết tranh chấp lao động; các điều kiện đảm bảo hoạt động của tổ chức Công đoàn... Đa số đại biểu đồng ý với việc xem xét để tăng tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên cần tăng theo lộ trình. Về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nên quy định theo hệ số nhằm đảm bảo công bằng giữa các vùng miền, phù hợp với tình hình thực tế giữa các cán bộ luân chuyển công tác…

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu và tổng hợp ý kiến gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, chỉnh lý để hoàn thiện.