Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019

Ngày 7-10, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ quý III đánh giá hoạt động tín dụng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BĐD-HĐQT tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong 9 tháng năm 2019, hoạt động tín dụng của NHCSXH tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả. Đến 30-9, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt hơn 2.133 tỷ đồng, tăng 133,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và tăng 117,8 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương 1.875,4 tỷ đồng, tăng 69,4 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân và Tổ tiết kiệm vay vốn 215 tỷ đồng, tăng 73 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng 43 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương 45 tỷ đồng, tăng 12,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng 6,9 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 115% kế hoạch giao. Từ nguồn vốn trên, trong 9 tháng NHCSXH tỉnh đã tạo điều kiện cho hơn 14.300 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay, với tổng số tiền 480 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ 15 chương trình đến 30-9-2019 đạt 2.129 tỷ đồng, tăng 135 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước, tăng 116 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 5,76%) so với cuối năm 2018, đạt 98,9% kế hoạch.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019, BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh yêu cầu BĐD-HĐQT các cấp; các sở, ngành, địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng CSXH theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các văn bản của cấp trên. Phối hợp UBND các huyện, thành phố xây dựng Đề án triển khai cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác bằng nguồn vốn địa phương trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng là bộ đội, công an xuất ngũ có nhu cầu vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để triển khai cho vay theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20-6-2019 của UBND tỉnh; quan tâm tạo điều kiện cho vay đối với hộ nghèo là người có công. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phân tích nợ xấu, phân loại từng đối tượng để có biện pháp thu hồi nợ, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là những địa bàn có chất lượng tín dụng thấp, phấn đấu giảm nợ quá hạn theo mục tiêu đề ra...

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho lãnh đạo UBND huyện Thuận Bắc.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BĐD-HĐQT các cấp, các sở, ngành, hội, đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc còn hạn chế để đề ra các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là tại các xã có chất lượng tín dụng thấp, thiếu ổn định, phấn đấu giảm nợ quá hạn theo mục tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp, hội viên, người vay vốn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng CSXH trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, đối chiếu tại cơ sở về dư nợ, tiền gửi, lãi tồn, sử dụng biên lai để phát hiện, chấn chỉnh sai sót. Rà soát các chỉ tiêu tín dụng, phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành có liên quan tập trung giải ngân hoàn thành 100% các chỉ tiêu tín dụng được giao, nhất là cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg và cho vay nhà ở xã hội; đồng thời, nắm bắt kế hoạch thu hồi nợ, thực hiện cho vay quay vòng kịp thời không để tồn đọng vốn…

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho UBND huyện Thuận Bắc vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.