Sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019

Ngày 7-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019.

Trong 5 năm qua, Cuộc vận động đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh quán triển và triển khai thực hiện nghiêm túc, phát triển cả bề rộng, lẫn chiều sâu ở các cấp. Cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt các mục tiêu của cuộc vận động đề ra. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng và khai thác có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật, duy trì tốt hệ số kỹ thuật các loại trang bị phục phụ kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và các hoạt động thường xuyên khác, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông. Trong 5 năm qua đã nâng cấp đồng bộ 10 xe thiết giáp, bảo dưỡng kỹ thuật hàng ngàn lượt súng, pháo, xe các loại, xây dựng mới hệ thống nhà kho vũ khí các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, với kinh phí trên 1 tỷ đồng…

Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động.

Trong thời gian gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, chiến sỹ; chú trọng khai thác các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; thường xuyên huấn luyện phòng chống cháy, nổ ở các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra an toàn kho, coi trọng giữ gìn, bảo quản, thường xuyên duy trì tốt hệ số kỹ thuật của các loại vũ khí, trang bị hiện có và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019.