Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Nâng cao công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh luôn xác định rõ nhiệm vụ trong công tác phòng, chống mua bán người (MBN), chủ động tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, vận động các nguồn lực từ các tổ chức để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về MBN cho hội viên, phụ nữ (HV, PN) và người dân, hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ Quốc (BVANTQ), Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống MBN tại các cơ sở. Chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền trong các cấp hội và các tầng lớp PN thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm MBN. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép trong các hoạt động: Hội nghị, tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt chi/tổ, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao… Đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân BVANTQ; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Trong giai đoạn 2013-2019, các cấp hội đã tổ chức hàng nghìn lượt tuyên truyền, thu hút được 357.658 lượt HV, PN tham gia với nhiều hình thức như: Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tư vấn gia đình, sinh hoạt nhóm/tổ/CLB, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về Luật Phòng, chống MBN... qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân và HV, PN về ý thức tự giác chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm BVANTQ, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương. Đồng thời quản lý tốt con em của mỗi gia đình nhất là trẻ em gái, không nghe theo lời dụ dỗ của những người môi giới việc làm ở xa mà không rõ nguồn gốc, môi giới PN lấy chồng nước ngoài... Tích cực tuyên truyền cho HV, PN đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn của tội phạm MBN.

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, các cơ sở hội đã xây dựng lực lượng HV nòng cốt tại cơ sở và chị em còn tích cực tham gia vào tổ nhân dân tự quản, nhờ đó kịp thời vận động, hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn xảy ra, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 551 tổ phụ nữ nòng cốt/17.795 thành viên; thành lập 207 CLB xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch với 5.428 thành viên; duy trì, phát triển 133 CLB phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với 3.265 thành viên tham gia…

Bà Phan Thị Ngân Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Với những giải pháp nêu trên, Hội LHPN các cấp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống MBN trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật nói chung và pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm MBN trong các cấp hội, các tầng lớp PN, Hội đặc biệt chú trọng nâng nhận thức cho PN nông thôn, PN dân tộc thiểu số về hoạt động tội phạm MBN. Công tác phối hợp của các ngành, các cấp liên quan ngày càng chặt chẽ, tạo cơ chế phối hợp đồng bộ trong phòng, chống, đấu tranh và trấn áp tội phạm góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm MBN ở địa phương.

Bà Phan Thị Ngân Hạnh, cho biết thêm, nhằm tiếp tục thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống MBN trong thời gian đến, Hội LHPN tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, HV, PN thực hiện có hiệu quả về luật, các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống MBN và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, MBN. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, phẩm chất đạo đức của người PN Việt Nam, tích cực giáo dục con em không vi phạm pháp luật. Thường xuyên nắm bắt tình hình và nêu cao tinh thần cảnh giác trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm tới toàn thể HV, PN nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật và sự nguy hại của tội phạm MBN. Vận động chị em mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm MBN dưới nhiều hình thức. Tiếp tục tổ chức lồng ghép các lớp tập huấn, các buổi truyền thông về phòng, chống tội phạm MBN và TNXH cho cán bộ, HV, PN và cộng đồng. Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ các nguồn lực từ các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống MBN; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về hoà nhập cộng đồng và vận động tham gia sinh hoạt Hội.

* Đầu năm 2019 đến nay, Hội LHPN huyện Ninh Phước tổ chức 18 buổi phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” thu hút 1.314 chị tham gia và 86 cán bộ, HV, PN ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người. Riêng Hội LHPN xã Phước Sơn nhận cảm hóa 7 đối tượng phụ nữ trong diện tù treo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho HV, PN tại địa phương về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

* Thực hiện chương trình phối hợp, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tổ chức 10 lớp tập huấn cho 500 lượt cán bộ Hội PN cơ sở, tuyên truyền viên và thành viên các câu lạc bộ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn về công tác phòng, chống tội phạm ma tuý, mại dâm, MBN; đồng thời các cấp Hội còn cử cán bộ trực tiếp tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, MBN tại một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh, đặc biệt chú trọng lựa chọn các địa bàn trọng điểm ở các địa phương có tình hình phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm. Kết quả đã tuyên truyền ở 105 điểm có hơn 4.100 lượt HV, PN tham gia.