Tháp Po Klong Garai đón hơn 100 nghìn lượt du khách

Vào dịp Lễ hội Katê 2019, Tháp Po Klong Garai đón hơn 10 nghìn lượt du khách, nâng tổng số khách tham quan 9 tháng năm 2019, đạt 114 nghìn lượt du khách, hướng dẫn, thuyết minh cho hơn 500 đoàn, thu phí và dịch vụ đạt trên 1,72 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2019.

Đạt được kết quả trên, bên cạnh duy trì chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm, nghệ thuật làm gốm Chăm, dệt thổ cẩm; xây dựng Đề án liên doanh liên kết dịch vụ xe điện phục vụ khách tham quan tại tháp Pô Klong Garai, Ban quản lý di tích còn tổ chức chỉnh trang, sưu tầm, xử lý tranh ảnh, hiện vật và tổng vệ sinh tại các khu vực tháp. Tiếp tục sưu tầm hình ảnh, hiện vật, trưng bày cố định 4 nghi lễ: Lễ Yuer Yang (lễ Cầu đảo), Lễ hội Katê (lễ cúng Nam thần và ông bà, Tổ tiên), lễ Cabur (lễ cúng Nữ thần - Mẹ Xứ sở) và lễ Peh Bi Mbeng Yang (lễ mở Cửa tháp)…đưa vào hoạt động thu hút du khách tham quan, khám phá.

Nhiều du khách đến tham quan Tháp Po Klong Garai - Di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: P.B