Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Sơn giúp nhau phát triển kinh tế

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Sơn hôm nay đã và đang tiếp tục phấn đấu trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày thêm văn minh giàu đẹp.

Toàn huyện hiện có 1.068 hội viên CCB đang sinh hoạt ở 13 tổ chức cơ sở hội (8 xã, thị trấn và 5 cơ quan, doanh nghiệp); trong đó có 224 hội viên là đảng viên chiếm 21%. Những năm qua, Hội CCB huyện Ninh Sơn luôn là lực lượng gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, trong đó phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những hoạt động nổi bật của hội. Với phương châm “Nói đi đôi với làm” cùng việc thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi”, “Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi”, các cấp Hội CCB trong huyện đã đẩy mạnh việc phát huy tiềm năng kinh tế của địa phương thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cải tạo vườn tạp; trồng cây nguyên liệu kết hợp với chăn nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hội viên Hội cựu chiến binh Nguyễn Tấn Vương, thôn Lâm Bình (xã Lâm Sơn) với mô hình trồng hoa lan.

Tổ chức các buổi sinh hoạt để hội viên trao đổi kinh nghiệm, cách làm ăn, đầu tư vốn giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao đã hình thành như: Trồng hoa lan ở xã Lâm Sơn, chăn nuôi bò ở xã Hòa Sơn, trang trại trồng dừa ở xã Mỹ Sơn, nuôi heo đen và gà ở xã Ma Nới,… Ngoài ra, các cấp hội ở địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp, tạo điều kiện cho 1.410 lượt hội viên vay vốn kinh doanh với tổng dư nợ lên đến 41,6 tỷ đồng; xây dựng quỹ hội được 385 triệu đồng; duy trì mô hình “Góp vốn xoay vòng” với số tiền 692 triệu đồng hỗ trợ cho hơn 300 hội viên phát triển kinh tế; thành lập mô hình “Vần đổi công” giúp các hội viên tiết kiệm chi phí. Hội viên Nguyễn Tấn Vương, Chi hội CCB thôn Lâm Bình (Lâm Sơn), chia sẻ: Năm 2017, được hội hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được 50 triệu đồng, đã mạnh dạn đầu tư trồng lan trong nhà lưới, đến nay mô hình đang phát triển hiệu quả và cho thu nhập hơn 150 triệu/năm.

Bên cạnh đó, các cấp cơ sở Hội CCB cũng chú trọng giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên. Tiêu biểu như CCB Nguyễn Thành Nhân, Chi hội trưởng thôn Lập Lá, Hội CCB xã Lâm Sơn, có 17 con bò, hàng năm luôn dành riêng 7 con bê để giúp cho 4 hộ CCB trong chi hội nuôi bò sinh sản, qua 3 năm bò sinh sản được 10 con, giúp cho 2 hộ CCB thoát nghèo. Vấn đề chăm lo đời sống hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp hội quan tâm. Trong 5 năm qua, toàn hội đã hỗ trợ 71 hộ hội viên sửa chữa, xây mới nhà với số tiền 780 triệu đồng, qua đó giúp cho hội viên có nơi ở ổn định để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hưởng, Chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Sơn, cho biết: Chính nhờ sự nỗ lực của các CCB và sự hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế của toàn thể hội viên trong huyện mà đời sống các CCB đã được nâng lên đáng kể. Qua phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế đã tạo sự gắn kết giữa các hội viên, sự quan tâm, tin tưởng của các cấp chính quyền địa phương với tổ chức hội ngày được khẳng định. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho những hộ nghèo, cận nghèo tăng gia sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.