Hội nghị khách hàng trồng mía vụ sản xuất 2018-2019

Được sự tài trợ chính của Phân bón Hàn Việt KVF, Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang vừa tổ chức Hội nghị khách hàng trồng mía vụ sản xuất 2018-2019 và giải pháp kỹ thuật trong canh tác mía.

Sản xuất mía nguyên liệu niên vụ 2017-2018, thu hoạch 2018-2019 gặp khó khăn do nắng hạn kéo dài, ảnh hưởng đến công tác trồng, chăm sóc, làm cho năng suất thấp, đạt 42 tấn/ha, giảm 10 tấn so với niên vụ cùng kỳ. Diện tích mía thu hẹp còn 2.552 ha, giảm hơn 1.000 ha so với niên vụ cùng kỳ. Giá mía đường giảm sâu, chi phí đầu tư tăng, nên lợi nhuận thấp, chỉ vùng mía tưới đặc biệt ở xã Mỹ Sơn nhiều hộ đạt lợi nhuận 20 triệu đồng/ha trở lên.

Hội nghị khách hàng trồng mía sản xuất vụ 2018-2019.

Hội nghị thảo luận, đề ra các giải pháp ổn định diện tích vùng nguyên liệu mía, như: Hỗ trợ trồng mới, cày đất, công chăm sóc, thu hoạch, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và giảm giá thành. Niên vụ 2019-2020, Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang đầu tư cho nông dân sản xuất 2.510 ha mía; trong đó, 1.000 ha trồng mới; giá mua mía bảo hiểm 10 CCS là 730.000 đồng/tấn, tăng 30.000 đồng/tấn so với niên vụ 2018-2019.