Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 1-10, UBND huyện Ninh Sơn tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, với chủ đề: “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tuần lễ được diễn ra từ ngày 1-10 đến 7-10 với nhiều nội dung như: Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng.

* Ngày 30-9, Tỉnh đoàn Ninh Thuận phối hợp với Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng Vương Thành Đạt tổ chức trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chính (Bác Ái), qua đó động viên người dân địa phương vươn lên trong cuộc sống.

Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chính (Bác Ái) nhận quà tặng. Ảnh: P.Bình

* Ngày 30-9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ninh Hải tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng đợt 4- năm 2019 cho 40 cán bộ, đoàn viên, quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở đảng trong huyện. Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp cho các cán bộ, đoàn viên nắm vững những kiến thức cơ bản về: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nôi dung cơ bản của Điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.