Hội nghị trực tuyến công bố các Quyết định về thành lập các Chi cục Thuế khu vực, đợt 3 năm 2019

Ngày 30-9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các Chi cục thuế (CCT) để thành lập các CCT khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Theo đó, Bộ Tài Chính ban hành quyết định hợp nhất 207 CCT thành 98 CCT (giảm 109 CCT) trực thuộc Cục Thuế 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các CCT khu vực mới thành lập chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10- 2019.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tính đến hết tháng 9-2019, Tổng cục Thuế thực hiện hợp nhất được 401 CCT thuộc 61 Cục Thuế tỉnh, thành phố để thành lập 190 CCT khu vực (giảm 211 CCT). Số CCT trong cả nước đã giảm từ 711 còn 500 CCT, cắt giảm được 1.500 đội thuế. Mục tiêu đến năm 2020, toàn quốc sẽ giảm 291 CCT.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Tài Chính nhấn mạnh: Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, giảm số lượng đầu mối, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là việc làm cấp thiết. Để các CCT khu vực sớm ổn định và hoạt động hiệu quả, đồng chí đề nghị Tổng Cục thuế chỉ đạo các Cục Thuế phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các CCT đảm bảo công khai, tránh gây hoang mang, mất đoàn kết trong nội bộ; đồng thời, phải tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.