Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. Thời gian tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh từ ngày 1 đến 7-10-2019.

Thầy và trò Trường TH Từ Tâm 1, xã Phước Hải (Ninh Phước) thi đua dạy tốt, học tốt. Ảnh: Văn Nỷ

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, các sở, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với các hoạt động như: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng. Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội tập… Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học” trong các trường tiểu học, THCS; triển khai xây dựng “Tủ sách học tập suốt đời” tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị...