Trường Ischool Ninh Thuận: Ra mắt mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy”

Ngày 27-9, Trường Ischool Ninh Thuận (Tp.Phan Rang - Tháp Chàm) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy”.

Tại buổi lễ, nhà trường đã công bố quyết định ra mắt mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy”. Theo đó, các thành viên có trách nhiệm phối hợp với Công an, các ban, ngành, địa phương và phụ huynh học sinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh trật tự và an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh; tích cực vận động học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; chấp hành tốt các quy định phòng cháy chữa cháy trong trường học; vận động học sinh tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong và ngoài nhà trường. Qua đó, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong nhà trường.

Các thành viên Ban chỉ đạo mô hình “Trường học an toàn về ANTT, ATGT và phòng cháy chữa cháy” Trường Ischool Ninh Thuận ra mắt tại buổi lễ.