Đội Kiểm tra Thuế - Chi cục Thuế Ninh Hải: Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Riêng 2 tháng đầu năm, Đội đã thu nộp vào ngân sách được 1,54 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch quý I-2011, trở thành đơn vị thu thuế dẫn đầu của Chi cục thuế huyện Ninh Hải.

Với chức năng quản lý thu thuế lĩnh vực ngoài quốc doanh, gồm 54 doanh nghiệp, hợp tác xã và quản lý thu các doanh nghiệp ngoài tỉnh thi công xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Ninh Hải, trong năm 2010, Đội Kiểm tra Thuế thuộc Chi cục Thuế Ninh Hải đã thu được 2.813 triệu đồng, đạt 115% so với kế hoạch đề ra. Riêng 2 tháng đầu năm, Đội đã thu nộp vào ngân sách được 1,54 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch quý I-2011, trở thành đơn vị thu thuế dẫn đầu của Chi cục thuế huyện Ninh Hải.

Đạt được kết quả trên chính là nhờ Đội đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tham mưu cho lãnh đạo Chi cục triển khai đầy đủ các chính sách, chế độ thay đổi các luật thuế bằng các hình thức tập huấn, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thông địa phương.

Đ/c Lê Văn Quang, Đội trưởng Đội Kiểm tra cho biết: Đơn vị đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên, từ đó có kế hoạch để từng đội viên bám cơ sở và kiểm tra các loại giấy tờ khai thuế và tăng cường công tác kiểm tra quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã; phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý dự án đầu tư tỉnh, huyện đóng trên địa bàn để kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp ngoài tỉnh thi công xây dựng cơ bản trên địa bàn; qua đó, lập bộ và thu các khoản thuế kịp thời vào ngân sách.

Hàng tháng, tổ chức họp đánh giá công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp và đồng thời giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong công việc, nhờ vậy công tác thu thuế của Đội luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra.