Tập huấn truyền thông về chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn

Ngày 27-9, Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh tổ chức tập huấn truyền thông về vệ sinh và nước sạch nông thôn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được thông tin về thực trạng mô hình quản lý các công trình cấp nước nông thôn dựa vào cộng đồng; giới thiệu sổ tay hướng dẫn Quản lý công trình cấp nước cấp xã; cách thức vận hành bền vững công trình cấp nước…

Tập huấn truyền thông về chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn. Ảnh: T.Thịnh

Đồng thời, Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh lấy ý kiến các đại biểu về các mô hình, cách thức tuyên truyền hiệu quả tại một số địa phương để tổng hợp và xây dựng phương án tuyên truyền thiết thực, hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân trong việc hưởng ứng chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn...