Dòng sông nhuộm nắng

Dòng sông chở nắng đi đâu

Để em ngơ ngẩn u sầu ruột gan

Bình minh nắng đã trải vàng

Muôn loài cây trái đón ngàn nắng trao

Ô kìa con sóng lao xao

Phải chăng sóng muốn kết giao nắng vàng

Nằm trên sóng nắng mơ màng

Sóng reo khúc nhạc ánh vàng mặt sông

Chiều về chở nắng qua sông

Em ngồi dõi mắt chờ trông một người

Nắng ơi xin hãy cứ cười

Sông kia chở nắng làm vơi khoảng trời

Nghe trong dạ khúc ru hời

Nắng ơi nắng hỡi sông thời mãi yêu.