Hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh

Ngày 18-9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 28-9-2019.

Theo Quyết định này, tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Cụ thể, hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất được tính theo số vay thực tế nhưng không vượt quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. Mức hỗ trợ lãi suất bằng 50% lãi suất phải trả thực tế trong hạn mức được phê duyệt theo quy định; mỗi dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh không quá 15 tỷ đồng.

Xe Buýt Lộc Phát vận chuyển hành khách tuyến Phan Rang-Cà Ná (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Thời gian hỗ trợ lãi suất tính theo thời gian vay vốn của từng khoản vay nhưng tối đa không quá 60 tháng (tính từ ngày hưởng chính sách hỗ trợ lãi vay theo chu kỳ vốn vay cho dự án). Ngoài ra, ưu tiên bố trí quỹ đất cho doanh nghiệp vận tải thuê để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt gồm: Trung tâm điều hành xe buýt, trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe buýt tập trung, nhà lưu trú cho công nhân, nhà chờ, điểm đầu, điểm cuối các tuyến xe buýt.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh. Miễn tiền vé đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng. Giảm 50% giá vé đối với các đối tượng là người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có trụ sở chính hoặc chi nhánh trên địa bàn tỉnh...