Bác Ái: Sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng

Ngày 26-9, Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 15/2016-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; 5 năm thực hiện chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 15/2016-NQ/TU, hoạt động HĐND các cấp trong huyện đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, trật tự của địa phương và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra. Huyện ủy đã tổ chức 17 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy đến tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đại biểu HĐND các cấp; HĐND các cấp tổ chức được 88 đợt giám sát; Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh, huyện và xã 12 đợt tiếp xúc cử tri, với sự tham gia của 3.189 lượt cử tri…

Toàn cảnh hội nghị Sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng.  Ảnh: P.Bình

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/2014-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đã làm thay đổi nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho gần 11.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, góp phần giúp cho hơn 1.399 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết cho 489 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 243 lao động được tạo việc làm từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm; hỗ trợ 128 căn nhà ở cho hộ nghèo an cư lạc nghiệp…

Trong 10 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35/2009-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đến nay, toàn huyện có 9/9 chi bộ quân sự, tăng 3 chi bộ so với năm 2008, có 111 đảng viên, trong đó có 6/9 chi bộ quân sự có chi ủy. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chỉ huy xã thường xuyên được quan tâm; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt công tác tạo nguồn trong tuyển quân hàng năm...