Nhân dân Thuận Bắc đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Qua 5 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (CVĐ) trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã thu hút đông đảo nhân dân, cán bộ tham gia và mang lại hiệu quả tích cực. Từ CVĐ, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Để thực hiện có hiệu quả CVĐ, hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với chính quyền 6 xã, các tổ chức, người có úy tín trong cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, ý nghĩa của CVĐ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực. Hằng năm, huyện đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở 32/32 thôn, ngày Hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị xã hội thường niên, phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Song song đó, các hội, đoàn thể xây dựng nhiều phong trào như: Phong trào “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Huyện đoàn với phong trào “Tuổi trẻ Thuận Bắc chung tay xây dựng nông thôn mới”... Qua đó, đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Nông dân xã Lợi Hải (Thuận Bắc) tích cực chuyển đổi cây trồng góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều địa phương đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, cùng nhau đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng, bảo vệ môi trường ở địa phương. Nhân dân trong huyện đã đóng góp, hiến 2.580 m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; Hội Phụ nữ huyện đã giúp 24 hội viên thoát nghèo; Đoàn thanh niên thực hiện 3 công trình thắp sáng đường quê, nạo vét, khơi thông hơn 9 km kênh mương... Bên cạnh đó, phong trào thi đua xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trong 5 năm qua, có 30/32 thôn được công nhân danh hiệu Thôn văn hóa, 94,9% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, vận động nhiều người dân hiến được 981 đơn vị máu. Huyện chú trọng việc thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, tang lễ, lễ hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Đồng thời duy trì phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, đã có 440 tấm gương ông bà, cha mẹ và 84 con cháu hiếu thảo được tuyên dương, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.

Trong những năm qua, huyện đã vận động được hơn 10,5 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”; từ nguồn quỹ, đã xây dựng 55 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, phong trào Đền ơn đáp nghĩa được địa phương đẩy mạnh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, huyện đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng hơn 16.000 suất quà, tổng giá trị trên 4,5 tỷ đồng cho người có công với cách mạng.

Ông Lữ Phụng Trường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết: Hưởng ứng CVĐ, các ban ngành, đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thu hút các tầng lớp nhân dân và cán bộ tham gia, mang lại hiệu quả cao. Qua thực hiện cuộc vận động, nhận thấy số hộ khá giàu tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần hàng năm, đời sống nhân dân được cải thiện; đồng thời đã xuất hiện nhiều gương điển hình, tập thể tiên tiến đã đóng góp không nhỏ trong sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.