Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng nhân Lễ hội Katê năm 2019

Ngày 25-9, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng các vị chức sắc, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Lễ hội Katê năm 2019.

Đoàn đã đến thăm Cả sư Hán Đô, Chủ tịch Hội đồng chức sắc; Cả sư Đổng Bạ, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc; Cả sư Hán Dậu, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc; ông Đàng Năng Đức, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Quảng Tài, Lưu Nào, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiết Ngữ, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy; Lâm Gia Tịnh, nhân sĩ tri thức.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng
Cả sư Đổng Bạ, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm hỏi sức khỏe và chúc các vị cả sư, cá nhân tiêu biểu và gia đình vui đón Lễ hội Katê vui tươi, đầm ấm; đồng chí mong muốn các vị cả sư, cá nhân và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, vận động nhân dân địa phương thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.