Cần sớm xử lý rác thải để bảo vệ môi trường

Tại Ngã 3 Cà Đú, Quốc lộ 1A (trước Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh) hình thành đống rác tự phát gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Đề nghị địa phương và đơn vị chức năng cần sớm có biện pháp xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan chung.