Ủy ban nhân dân tỉnh: Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Ngày 20-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có kết quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan tâm chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP,AN) và nhiệm vụ xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở địa phương. Việc triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng khu vực phòng thủ được thực hiện kịp thời; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được củng cố và nâng lên. Việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm QP, AN được các cấp, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên và có nhiều mặt tiến bộ. Hiệu lực quản lý nhà nước về QP, AN được tăng cường. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển sâu rộng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục toàn dân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng nền QPTD và thế trận QPTD. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng nền QPTD; đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đảm bảo QP, AN trên địa bàn. Tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ; khai thác tối đa lợi thế kinh tế của tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với QP, AN nhằm sẵn sàng huy động phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khi có tình huống. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế cần tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nền QPTD trong những năm tiếp theo, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QP, AN; đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng ứng phó thắng lợi mọi tình huống phức tạp xảy ra, góp phần củng cố và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị đã có 10 tập thể và 9 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.