“Ý Đảng, lòng dân” trong xây dựng nông thôn mới ở Phước Vinh

Thời gian qua, Đảng ủy xã Phước Vinh (Ninh Phước) đã tập trung lãnh đạo nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cán bộ và nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đặc biệt, từ sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM (năm 2016), cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ xã đến thôn với nhiều giải pháp duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2019.

Đảng lãnh đạo, chính quyền và nhân cùng làm

Đồng chí Nguyễn Lập, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Năm 2011 khi bắt tay xây dựng NTM, địa phương đối mặt với không ít khó khăn. Tuy quỹ đất sản xuất nông nghiệp khá dồi dào, đất đai tương đối màu mỡ, có hệ thống thủy lợi được đầu tư cơ bản nhưng nông nghiệp quy hoạch chưa đồng bộ, sản xuất nhỏ lẻ, chậm chuyển sang sản xuất hàng hóa. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống, đường làng ngõ xóm còn lầy lội vào mùa mưa, thủy lợi nội đồng chưa phục vụ hết diện tích các vùng sản xuất. Trên địa bàn xã còn thiếu các điểm vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng, thu nhập của người dân còn thấp dưới 12 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15,46% dân số. Xác định xây dựng NTM là chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong đó xác định tập trung mọi nguồn lực của hệ thống chính trị, tranh thủ các nguồn vốn của Nhà nước kết hợp lồng ghép các chương trình dự án và vận động nhân dân tích cực tham gia.

Mô hình nuôi bò vỗ béo giúp gia đình anh Đào Văn Thành, ở thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh tăng thêm thu nhập.

Từ Nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch, lập đề án xây dựng NTM; triển khai thực hiện bê-tông hóa các tuyến đường nội thôn, thủy lợi nội đồng, vận động nhân dân hiến đất làm đường, kênh mương cấp II, III; đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; đảm bảo các điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường năng lực, trình độ chính trị, chuyên môn cho cán bộ, công chức xã.

Kết quả minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng giữa “ý Đảng, lòng dân” xã Phước Vinh là năm 2016, xã được công nhận đạt chuẩn NTM với những “con số” ấn tượng: thu nhập bình quân đầu người đạt 27,82 triệu đồng/người/năm; số lao động có việc làm thường xuyên đạt 91,3%; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,96% theo chuẩn mới; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 3,26%; tỷ lệ hộ trong khu dân cư có nhà vệ sinh đạt 95%, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98%; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Từ chuẩn nông thôn mới đến nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn NTM, cấp ủy, chính quyền xã Phước Vinh tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập và giảm nghèo. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã phát động thi đua xây dựng địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 và nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu trong xây dựng NTM. Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân thôn Phước An 2 đã khởi công bê-tông hóa đường nội thôn dài 50m kết hợp trồng 20 cây xanh tạo bóng mát trong khu dân cư, góp phần nâng tỷ lệ đường nội thôn được cứng hóa toàn xã đạt 94,2%. Bên cạnh đó, tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 98,5% đảm bảo vận chuyển hàng hóa, nông sản quanh năm; 100% kênh mương cấp II, III trên địa bàn xã được kiên cố hóa, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, tưới tiêu.

Trên lĩnh vực kinh tế, UBND xã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, có các chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến khích chuyển đổi mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập cao. Đến nay, địa phương duy trì tốt liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp, nông dân làm chủ kỹ thuật, chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất từ nhỏ lẻ phát triển lên trang trại rộng lớn. Đơn cử là mô hình sản xuất bắp nhân giống dưới hình thức các doanh nghiệp hỗ trợ giống, phân bón và cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật giúp nông dân canh tác đúng quy trình; nông sản thu hoạch được bao tiêu đầu ra với giá ổn định cao hơn thị trường; năng suất trung bình đạt 6,5-7 tấn/ha, nông dân thu lãi từ 40-50 triệu đồng/ha/vụ. Hay như mô hình đầu tư trang trại chăn nuôi heo thịt khép kín cho thu nhập hàng năm trên 300 triệu đồng; mô hình trang trại nuôi gà công nghiệp lấy trứng với năng suất 115.000 trứng/ngày đêm… đạt hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể. Nếu thời điểm đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 27,82 triệu đồng/người/năm thì đến đầu năm 2019 đạt 35,04 triệu đồng/người/năm, tăng 1,3 lần; dự kiến đến cuối năm 2019 đạt 38 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã cũng giảm từ 4,96% xuống còn 3,99%. Toàn xã duy trì 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia và có nhà ở đạt tiêu chuẩn; 5/5 thôn có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, điểm vui chơi, văn nghệ, thể thao. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa có chuyển biến; hệ thống tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh và an ninh, trật tự trên địa bàn xã được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Lập chia sẻ thêm: Trong quá trình xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích, phát huy vai trò chủ thể trong việc huy động sức người, sức của; chính quyền xã cùng người dân bàn bạc, thống nhất trong các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ đó, lộ trình NTM của xã có tính bền vững từ lúc đạt chuẩn NTM cho đến xây dựng NTM nâng cao. Tính đến thời điểm hiện tại, các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, bảo hiểm y tế toàn dân, giao thông, thủy lợi, môi trường nông thôn đều được xã nâng chất lượng và mức độ hoàn thành. Từ nay đến cuối năm, toàn đảng bộ xã phấn đấu duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí NTM nâng cao theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Qua đó tạo tiền đề quan trọng cho lộ trình xây dựng NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.