Nâng cao hơn nữa chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Thời gian qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương và cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Riêng trong năm 2019, công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới và đạt được kết quả thiết thực; toàn tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, công tác tuyển quân đảm bảo đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS), dân chủ, công khai, công bằng; chất lượng thanh niên trúng tuyển ngày càng được nâng cao.

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS tỉnh, trong năm 2019, toàn tỉnh đã giao 1.000 quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, trong đó các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng nhận 400 quân; các đơn vị thuộc quân khu nhận 600 quân. Chất lượng tuyển quân được nâng cao, trong đó về sức khỏe, trình độ học vấn, cơ cấu đảng viên, đoàn viên, dân tộc, tôn giáo đảm bảo theo yêu cầu.

Thanh niên Tp. Phan Rang - Tháp Chàm hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đạt được kết quả trên, theo đánh giá của Hội đồng NVQS tỉnh là do cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển quân; ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, có kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương. Hội đồng NVQS các cấp được kiện toàn đúng, đủ thành phần, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các bước đúng quy trình công tác tuyển quân; đồng thời tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân chấp hành Luật NVQS. Cơ quan Quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện; giao chỉ tiêu gắn với vùng động viên; kịp thời xử lý, giải quyết những vướng mắt phát sinh ngay từ cơ sở. Các địa phương thực hiện tốt công tác hiệp đồng giao, nhận quân với các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thâm nhập hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đúng thời gian quy định, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chung. Ngoài ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương đặc biệt quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên trúng tuyển NVQS cũng như trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới tại các đơn vị để quân nhân an tâm thực hiện NVQS trong thời gian phục vụ tại ngũ.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy, công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh trong năm qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là một số địa phương còn lúng túng trong thực hiện tuyển quân theo phương thức “tròn khâu”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS, nhất là cấp xã chưa thường xuyên, liên tục; công tác tuyên truyền về Luật NVQS chưa thật sự sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân dẫn đến việc nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của một bộ phận nhân dân, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện quy trình tuyển quân từng bước, từng khâu có nơi còn thiếu chặt chẽ; công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân ở độ tuổi nhập ngũ còn thiếu đồng bộ…

Năm 2020 là năm thứ năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 và một số nghị định, thông tư, hướng dẫn mới về công tác tuyển quân. Ðể nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển quân, cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các địa phương và nhân dân, nhất là đối với các công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyển quân. Cơ quan quân sự địa phương cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp trong việc đăng ký, quản lý, vận động, thuyết phục số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là số thanh niên có trình độ học vấn cao, chất lượng chính trị tốt. Thực hiện tuyển chọn theo phương thức: “địa phương làm tròn khâu” do đó các địa phương quản lý, rà soát thực lực ngay từ thôn, khu phố, tổ chức xét duyệt chặt chẽ, dân chủ, công khai; khám sức khỏe NVQS, kết luận chính xác theo quy định của Luật NVQS và thông tư hiện hành. Nắm chắc tình hình tư tưởng của gia đình, công dân; hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện trong công tác tuyển quân; bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng giao quân; tuyển chọn thật chặt chẽ “tuyển người nào chắc người đó”, tránh sai sót trong quá trình tuyển chọn. Chủ động phối hợp, hiệp đồng giữa địa phương với đơn vị nhận quân trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức lễ giao-nhận quân chặt chẽ, nhanh gọn, trang trọng, tiết kiệm. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm động viên kịp thời những cá nhân, gia đình chấp hành tốt Luật NVQS; đối với những trường hợp cố tình không chấp hành Luật NVQS phải kịp thời xử lý nghiêm theo pháp luật, nhằm tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019 và những giải pháp khắc phục hạn chế, trong công tác tuyển quân, tin rằng trong năm 2020, toàn tỉnh sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tuyển quân được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.