Bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Ngày 20-9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về kỹ năng, phẩm chất của cá nhân người lãnh đạo; kỹ năng xây dựng mối quan hệ; phân tích thực trạng trong quản lý cấp phòng; kỹ năng phân tích, đánh giá tổ chức; các phương pháp tư duy, rèn luyện kỹ năng tham mưu trong hoạt động quản lý nhân sự; kỹ năng giao việc và tạo động lực cho cấp dưới; kỹ năng kiểm tra giám sát hoạt động của cấp phòng… Kết thúc khoá học, 100% học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá học…

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao giấy chứng nhận cho các học viên.