Ninh Phước tăng cường đầu tranh tội phạm, tệ nạn ma túy

Những năm qua, huyện Ninh Phước luôn xác định đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy (MT) là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm.

Huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống MT. Vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về MT và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

UBND dân huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm về MT huyện kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp, kế hoạch phù hợp với tình hình tội phạm và tệ nạn MT trên địa bàn huyện; đồng thời tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm MT; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống MT đã được quan tâm thưc hiện đúng mức; đã kiểm soát được các đối tượng nghiện MT, các đối tượng có liên quan đến MT; công tác triệt phá các tụ điểm về MT và các đối tượng mua bán trái phép chất MT ngày càng được nâng cao, chưa xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến số đối tượng nghiện.

Với vai trò nòng cốt chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và tệ nạn MT trên địa bàn, lực lượng công an từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm MT trên địa bàn huyện, tập trung rà soát, lên danh sách số đối tượng liên quan đến MT trên địa bàn. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi động viên số đối tượng đang cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, số đối tượng sau cai về địa phương, cho họ cam kết từ bỏ MT và trở thành người có ích cho xã hội. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 3422/2009/QĐ-BCA của Bộ Công an phê duyệt đê án “Xây dựng xã, phường thị trấn không tệ nạn ma túy”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân không trồng trái phép cây có chứa chất MT dưới mọi hình thức; tăng cường công tác rà soát, khảo sát, nắm tình hình địa bàn, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng trồng trái phép cây có chứa chất MT để sử dụng hoặc bán cho các đối tượng nghiện MT; vận động mọi người, mọi nhà tự giác phá bỏ cây có chứa chất MT; phát hiện tố giác những hành vi cố tình, lén lút trồng trái phép cây có chứa chất MT để có biện pháp xử lý kịp thời chống việc tái trồng trái phép cây có chứa chất MT.

Từ năm 2015 đến nay, Công an huyện Ninh Phước đã tiến hành điều tra 7 vụ 11 bị can và đã kết thúc điều tra chuyển đề nghị truy tố 7 vụ 11 bị can. Tổ chức tuần tra kiểm soát phòng, chống MT, các tụ điểm nghi vấn phức tạp về MT, kiểm tra các nhà nghỉ, nhà trọ có nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất MT. Ngoài ra chỉ đạo cho Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tuần tra kiểm soát các tụ điểm phức tạp về MT ở trên địa bàn. Thông qua đó đã phát hiện và xử lý 7 vụ 30 đối tượng vi phạm sử dụng trái phép chất MT; tổ chức gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục 65 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội về MT; lập hồ sơ đưa vào quản lý 12 đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội về MT, 5 đối tượng nghiện vào quản lý theo Nghị định 111/CP theo quy định; ra quyết định xử lý hành chính 40 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất MT.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, cho biết: Qua thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện có 106 đối tượng liên quan đến MT ở 8/8 xã, thị trấn. Đề công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn MT có hiệu quả, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp các bộ phận liên tịch và các hội, đoàn thể trong triển khai thực hiện đồng bộ các kế hoạch, giải pháp trong công tác phòng, chống tệ nạn MT tại địa bàn xã, thị trấn. Phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên tịch và các Hội đoàn thể trong tổ chức thực hiện và đánh giá, phân loại xã phường lành mạnh không có tệ nạn MT và xem xét công nhận xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, thiết thực đến các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng chống tệ nạn MT. Vận động nhân dân tham gia đấu tranh bài trừ tệ nạn MT, đối tượng sử dụng các chất MT. Hạn chế không để phát sinh đối tượng mới trên địa bàn. UBND xã, thị trấn rà soát, nắm rõ số đối tượng MT hiện đang hoạt động và phát sinh mới. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ chữa trị, giáo dục, dạy nghề và quản lý sau cai cho các đối tượng MT hoàn lương hòa nhập cộng đồng; phối hợp với các ngành của tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn nghề nghiệp cho các đối tượng MT có việc làm ổn định, gắn với huy động các nguồn lực xã hội, nguồn vốn vay để giúp đỡ tạo điều kiện để đối tượng hoàn lương, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

* Mặt trận và các đoàn thể Ninh Phước đã tổ chức 186 buổi phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm với hơn 28.365 người tham dự. Thông qua các buổi phát động đã tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào phòng, chống tội phạm và tệ nạn MT; gắn nội dung “Xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy” và cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó nâng cao ý thức pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

* Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước đã tổ chức truyền thông trực tiếp 432 lượt/12.960 lượt người về thay đổi hành vi lây nhiễm HIV. Can thiệp giảm tác hại, Trung tâm đã cung cấp miễn phí 800 bơm kim tiêm cho đối tượng nghiện chích MT và cấp pháp 1.330 bao cao su cho các đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm HIV tại các xã trọng điểm. Qua thống kê, có 31 người nhiễm HIV, trong đó 29 bệnh nhân còn sống và đang quản lý điều trị tại địa phương.