Tập huấn nghiệp vụ điều tra thông tin về dân tộc thiểu số

Từ ngày 18 đến ngày 20-9, Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) cho gần 100 giám sát viên, điều tra viên của các huyện Ninh Sơn, Bác Ái và Thuận Bắc.

Các giám sát viên, điều tra viên các huyện đã được hướng dẫn phương pháp thu thập thông tin như cách hỏi, ghi phiếu, hướng dẫn sử dụng trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp, cài đặt và sử dụng công nghệ thông tin áp dụng vào điều tra.

Quang cảnh Tập huấn nghiệp vụ điều tra thông tin về dân tộc thiểu số.

Mục đích của đợt điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số, thu thập, điều kiện nhà ở của hộ DTTS và các điều kiện kinh tế- xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của đồng bào DTTS để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia,phục vụ xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế- xã hội cho các vùng DTTS giai đoạn 2021-2025; làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS của tỉnh và cả nước.