Ninh Hải: Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2019 – 2020

Ngày 19-9, huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2018 – 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2019 – 2020.

Trong năm học 2018 – 2019, số trường triển khai BHYT HSSV trên địa bàn huyện đạt 100%; có 16.715/17.145 HSSV tham gia BHYT, đạt 97,49%, tăng 3,86% so với năm học trước. Công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT được thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tích cực. Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Hải đã trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đơn vị trường học trên địa bằng với tổng số tiền trên 655 triệu đồng.

Hội nghị triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020.

Trong năm học 2019 – 2020, huyện Ninh Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT trong HSSV; thực hiện tốt công tác y tế trường học; phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT, đặc biệt là đối tượng HSSV; phấn đấu tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 100% trong năm học 2019 – 2020.