Sạt lở đá trên tuyến đường Phước Hòa - Phước Bình

Do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua, trên tuyến Tỉnh lộ 707, xã Phước Hòa đi Phước Bình (Bác Ái), tại Km 19 + 150, đá lớn trên vách, sườn núi lăn xuống chắn ngang đường, gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

Sạt lở đá trên tuyến đường Phước Hòa - Phước Bình.