Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày 19-9, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trong thời gian 3 ngày các học viên được tìm hiểu 5 chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII); tình hình quốc tế và trong nước nổi bật những tháng đầu năm 2019; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương; các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Kế hoạch năm 2020 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Toàn cảnh Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: T.Q