Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình cánh đồng lớn sản xuất măng tây xanh tại huyện Ninh Phước

Ngày 17-9, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm tình hình triển khai mô hình cánh đồng lớn sản xuất măng tây xanh (MTX) tại Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú, xã An Hải và HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Châu Rế, xã Phước Hải (Ninh Phước).

Thực hiện mô hình cánh đồng lớn sản xuất MTX, từ vụ hè-thu năm 2018 đến nay, HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú đã nhân rộng trên diện tích 25 ha, với 65 hộ, năng suất bình quân đạt 75 tạ/ha. HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Châu Rế triển khai được 8ha, với 26 hộ tham gia, hiện có khoảng 2,2 ha cho thu hoạch, năng suất đạt 65 tạ/ha. Các HTX chủ động liên kết với Trang trại Nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến cung ứng giống MTX Atiicus F1 và Sunlim F1 theo phương thức cho nợ 50% tiền giống, đến khi thu hoạch sẽ thanh toán và được bao tiêu toàn bộ sản phẩm MTX, với giá thu mua 50 ngàn đồng/kg.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình cánh đồng lớn măng tây xanh của HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú.

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương, Ban Quản trị các HTX trong việc tuyên truyền, vận động thành viên, hộ nông dân liên kết thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng cánh đồng lớn MTX. Để mô hình ngày càng được khẳng định, lan tỏa sâu rộng trong thời gian tới, đồng chí mong muốn Trang trại Nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến tiếp tục quan tâm cho các HTX; đặc biệt, là nâng mức hỗ trợ kinh phí và lựa chọn các giống mới nổi trội về năng suất, tăng cường chuyển giao khoa học-kỹ thuật, công nghệ canh tác mới theo tiêu chuẩn Organic; các ngành chức năng liên quan, huyện Ninh Phước cần linh hoạt huy động nguồn vốn đầu tư hạ tầng, đáp ứng nhu cầu tổ chức sản xuất của HTX, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận VietGap MTX cho HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Châu Rế . Tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, HTX tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế của cây MTX.