Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày 17-9, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì buổi giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em ở Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước.

Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em từ năm 2015 đến nay, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Toàn thành phố có 15 em bị xâm hại, trong đó có 12 trẻ em bị xâm hại tình dục; 1 trẻ em bị bỏ rơi và 2 trẻ bị bạo lực. Công tác xử lý hình sự các hành vi phạm tội xâm hại trẻ em đạt tỷ lệ 92,3%...

Toàn cảnh Đoàn giám sát ĐBQH làm việc với UBND huyện Ninh Phước. Ảnh: M.Dung

Theo báo cáo, toàn huyện Ninh Phước hiện có 37.964 trẻ em. Để nâng cao hiêu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, thời gian qua UBND huyện Ninh Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức; triển khai nhiều mô hình, câu lạc bộ chăm sóc giáo dục trẻ em; phối hợp tích cực với các cơ quan bảo vệ pháp luật để điều tra, truy tố kịp thời. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện có 7 trẻ bị xâm hại, trong đó có 6 em bị xâm hại tình dục và 1 em bị hành hạ, ngược đãi.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo các địa phương kiến nghị một số vấn đề như: Cần có chế độ hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ trẻ em; ban hành quy định pháp luật về quản lý và sử dụng Internet; sớm thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em; nhân rộng mô hình dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực xâm hại…

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân cùng chung tay thực hiện tốt việc bảo vệ trẻ em; xây dựng môi trường vui chơi lành mạnh cho trẻ; bám sát địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý các nguồn tin về xâm hại trẻ em, đồng thời quan tâm hỗ trợ trẻ em sau khi bị xâm hại...