Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019-2021

Ngày 17-9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị C11, hệ không tập trung, khóa học 2019-2021. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự. Tham gia lớp học có 88 học viên là cán bộ quản lý của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ khai giảng.Ảnh: T.Xuân

Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí đề nghị các học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung khóa học; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị; gương mẫu và chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định của lớp học. Qua đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào tình hình thực tiễn công tác và trong đời sống xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.