Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019

Ngày 17-9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; TS.Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 17 đến 20-9) nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực quản lý cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý của tỉnh vận dụng có hiệu quả vào lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị. Theo chương trình, các học viên tập trung nghiên cứu 8 chuyên đề: Kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Quan điểm và thực trạng; Nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái và thù địch; Đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu, nhiệm vụ, bối cảnh mới; Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính; Chính quyền giải quyết và phòng ngừa “điểm nóng”, vụ việc phức tạp trong tình hình hiện nay; Xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trên nền tảng phát triển kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo; Tình hình kinh tế-xã hội với những định hướng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh sự cần thiết và quan trọng của lớp học. Do đó, để lớp học đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy, quản lý học viên, tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên, học viên trong giảng dạy, học tập, sinh hoạt. Với tinh thần đổi mới trong giảng dạy, đồng chí yêu cầu học viên xác định phương pháp học tập, lĩnh hội tốt nhất nội dung các chuyên đề để vận dụng vào thực tiễn công tác; đồng thời chủ động tương tác với giảng viên, mạnh dạn đặt ra những vấn đề thực tiễn của địa phương để các giảng viên, nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực II nắm bắt, nghiên cứu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng đội ngũ cán bộ, quản lý của tỉnh sau khóa học sẽ nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong tình hình hiện nay.