Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 59

Ngày 16-9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung (khoá 59) cho 80 học viên là giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh. Qua khoá học nhằm giúp các học viên nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương mình công tác.

Các đại biểu và học viên dự Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 59.