Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Ngày 16-9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho 70 cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ phó, trưởng phòng và tương đương của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 16 đến 20-9) các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Những vấn đề chung về kỹ năng quản lý và lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng; một số kỹ năng phân công phối hợp thực hiện kế hoạch; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tham mưu về công tác nhân sự và quản lý nhân sự; kết hợp quản lý nhà nước giữa ngành và lãnh thổ; phân tích và phát triển tổ chức; kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng…

Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.