Phát động xây dựng mô hình điểm “Xã bảo đảm về trật tự an toàn giao thông” năm 2019

Ngày 13-9, tại xã Phước Hải (Ninh Phước), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Lễ phát động xây dựng mô hình điểm “Xã bảo đảm về trật tự an toàn giao thông” năm 2019.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể cán bộ và nhân dân xã Phước Hải tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện mô hình điểm hiệu quả.

Đại diện các hộ dân xã Phước Hải (Ninh Phước) ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: T.Mạnh

Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương và nhân dân gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Trung ương cũng như địa phương về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; tích cực tham gia xây dựng các mô hình tự quản về an toàn giao thông ở khu dân cư. Qua đó, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương.