Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên

Ngày 13-9, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, dự thảo Luật Lực lượng DBĐV gồm 5 chương, 47 điều. Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều thống nhất với bố cục của dự thảo luật và cho rằng cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản cho phù hợp, như: Dự thảo luật cần quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm quyền lợi cho người lao động thuộc đối tượng là DBĐV tại các doanh nghiệp, nhất là tính ràng buộc để bảo đảm việc làm, tiếp tục bố trí ổn định cũng như bảo đảm tiền lương, tiền thưởng sau khi họ hoàn thành nghĩa vụ DBĐV.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về chế độ phụ cấp cho gia đình quân nhân dự bị (Điều 34), một số đại biểu cho rằng, quân nhân dự bị là lao động chính trong gia đình, do đó trong thời gian huy động họ tham gia huấn luyện, thì cũng cần có phụ cấp để đảm bảo cho đời sống gia đình.. Tuy nhiên, đây là vấn đề còn khó khăn với nhiều địa phương, nhất là các địa phương thu ngân sách còn thấp. Vì vậy, dự thảo luật cần phân định rõ nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác này…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà tiếp thu các ý kiến góp ý và tổng hợp các ý kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh lại, trình tại kỳ họp tới, Quốc hội khóa XIV.