Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 9-2019

Ngày 13-9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tháng 9 đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tháng 8; triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 9. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và chương trình công tác đề ra. Trọng tâm là chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; rà soát, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; chuẩn bị nội dung tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo thẩm tra các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân…

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện các công việc chuẩn bị sơ kết Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy. Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu giai đoạn 2020-2025. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, văn bản phát sinh giữa 2 kỳ họp theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; phối hợp thẩm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đại diện UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh đề xuất một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động trong tháng 8; đề nghị các Ban HĐND đôn đốc các cấp, các ngành chức năng trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri; đồng thời chủ động phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ đã đề ra.