Đại hội Hội Đông y tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 13-9, Hội Đông y tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Hinh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam; Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Đông y TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Thuận, Đắc Nông, Khánh Hòa; lãnh đạo Hội Đông y tỉnh qua các thời kỳ cùng 146 đại biểu thay mặt cho trên 2.100 cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Đông y tỉnh nhà đã có bước phát triển toàn diện và đạt được một số thành tựu trên các mặt. Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tổ chức Hội ; vận động cán bộ, hội viên rèn luyện y đức, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực ứng dụng, kế thừa y học cổ truyền, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: V.Miên

Nhiệm kỳ tới, Hội Đông y tỉnh tiếp tục nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam, kết hợp Đông - Tây y, xây dựng nền Y học Việt Nam khoa học, dân tộc và hiện đại; đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng, thừa kế và hiện đại hóa y học cổ truyền. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, y đức, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo… Phấn đấu xây dựng hội thực sự là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, vững về tư tưởng chính trị, mạnh về tổ chức quản lý, giỏi trong chuyên môn học thuật, có vị trí xứng đáng trong đời sống xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích đạt được của Hội Đông y tỉnh trong thời gian qua; đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng như: Cần nắm vững các quan điểm và định hướng lớn trong công tác y học cổ truyền theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4-7-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và đề án phát triển công tác y dược học cổ truyền giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030; nghiên cứu xây dựng Đề án Bảo vệ, tái sinh và tổ chức nuôi trồng dược liệu, đặc biệt là thuần hóa, phát triển những dược liệu quý đã di thực được, đồng thời có kế hoạch nuôi trồng tập trung những dược liệu có nhu cầu sử dụng lớn và giá trị kinh tế cao; nghiên cứu, duy trì nguồn cây thuốc có sẵn ở địa phương. Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Các thành viên Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội. Ảnh: V.M

Đại hội đã hiệp thương cử 25 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Xuân Tuyển, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại đại hội, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 cho Hội Đông y tỉnh; lãnh đạo Hội Đông y Việt Nam trao Bằng khen cho Hội Đông y tỉnh và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y” cho 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.