Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng và phong phú, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy (MT) trong thanh niên (TN) đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Qua đó góp phần củng cố an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa trong TN. Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh luôn là lực lượng xung kích trong việc tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác triển khai thực hiện, qua đó từng bước nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức hội trong công tác tuyên truyền phòng, chống MT trong TN.

Hiện nay, tỉnh có hơn 167.200 TN trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, chiếm khoảng 24,6% dân số và khoảng 53% lực lượng lao động xã hội. Đây là lực lượng trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo, muốn trải nghiệm để được cống hiến, tự khẳng định mình. Ý thức tôn trọng pháp luật trong TN được nâng cao, tích cực đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội (TNXH), đề cao các giá trị đạo đức. Tinh thần xung phong, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ được ghi nhận qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, lũ lụt… Tuy nhiên đây cũng là lực lượng dễ bị dao động, lôi kéo, trong đó tệ nạn MT đang tác động tiêu cực đến một bộ phận TN.

Xác định vai trò của tổ chức Hội và trách nhiệm của TN trong việc phòng, chống các loại tội phạm, TNXH nói chung, MT nói riêng, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, tạo được chuyển biến tích cực trên lĩnh vực phòng, chống MT. Hoạt động giáo dục ý thức gương mẫu chấp hành pháp luật, xung kích đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH được các cấp hội quan tâm chú trọng. Thường xuyên phối hợp với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp, các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật cho TN, các vấn đề được xã hội quan tâm, bức xúc như phòng chống MT, mại dâm và TNXH... nhằm góp phần hình thành lối sống văn hoá “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong hội viên, TN. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức hơn 1.128 đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 95.000 lượt HVTN; tổ chức 7 phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho HVTN; các buổi truyền thông kịch tương tác tuyên truyền về tác hại của MT, mại dâm và mua bán người…

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, cảm hóa và xây dựng các mô hình hỗ trợ TN yếu thế, TN chậm tiến, TN hoàn lương, TN sau cai nghiện MT… được các cấp hội quan tâm. Tổ chức hội các cấp đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế giúp các đối tượng TN trên sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã chủ động phối hợp Trại giam Sông Cái (Tổng cục VIII, Bộ Công An) và Công an tỉnh tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi TN và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Đã phối hợp tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” dành cho các phạm nhân trong độ tuổi TN; thành lập 18 câu lạc bộ “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”... qua đó góp phần làm giảm nguy cơ phát sinh, đẩy lùi tội phạm và tình trạng nghiện MT trong TN.

Thời gian tới, để công tác phòng, chống MT trong thanh - thiếu niên đạt hiệu quả hơn nữa, các cấp Hội đa dạng hóa hoạt động giáo dục, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương, trong đó tập trung vào các đối tượng học sinh, sinh viên, TN nông thôn. Đồng thời, tăng cường các hoạt động văn hóa, giải trí lành mạnh, bổ ích đối với từng lứa tuổi nhằm tạo ra các sân chơi bổ ích giúp thanh - thiếu niên tránh xa các tệ nạn; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tội phạm; phòng, chống MT, TNXH cho cán bộ hội chủ chốt ở cơ sở; chú trọng xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các đội xung kích, tình nguyện trong các tổ chức đoàn, hội, đội nhằm tuyên truyền sâu rộng về tác hại của MT và công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống MT trong lứa tuổi thanh - thiếu niên. Phối hợp với đơn vị chức năng, các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm cho TN, đặc biệt chú trọng đối tượng TN chậm tiến và TN tái hoà nhập cộng đồng.

* Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 2 tộc họ trong đồng bào Raglai, 168 tộc họ trong đồng bào Chăm thực hiện mô hình “Tộc họ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông”, xây dựng tộc ước (những quy ước trong tộc họ), triển khai 75% hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không có người thân mắc các tệ nạn xã hội MT, mại dâm...

* Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận các cấp đã xây dựng 402 tổ hoà giải ở cơ sở, 2.143 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông; hằng năm phối hợp tổ chức trên 500 buổi họp dân để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, TNXH, MT, mại dâm...cho hơn hàng chục nghìn lượt người dân. Qua đó nắm bắt, cung cấp cho ngành chức năng 120 nguồn tin có giá trị, gọi răn đe 2.382 lượt đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, cảm hóa và giáo dục tại địa phương 156 đối tượng, giải tán 317 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ...qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.