Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm việc với lãnh đạo tỉnh về Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Ngày 9-9, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, làm việc với lãnh đạo tỉnh về Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Đề án xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận giai đoạn 2019-2030.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có lãnh đạo Vụ, Cục của Bộ có liên quan. Về phía tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh có TS. Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận và GS. TS Nguyễn Hay, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Tỉnh ủy Ninh Thuận, UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh; đồng thời Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng Đề án xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận giai đoạn 2019-2030. Theo định hướng phát triển, Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thực chất sáp nhập vào Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận để phát triển thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo mạnh, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về giáo dục, nông lâm ngư nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao vùng bán khô hạn, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, văn hóa dân tộc thiểu số trong tỉnh tại khu vực miền Trung và cả nước; khi hội đủ các điều kiện sẽ hình thành Trường Đại học Ninh Thuận trong tương lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đánh giá cao về sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và của  đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định mong muốn và quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận sẽ phấn đấu hoàn thành công tác sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh trong năm 2019 để xây dựng và phát triển Phân hiệu Nông Lâm tại Ninh Thuận ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 03/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIII.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định chủ trương sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh là nhất quán, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017. Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận nhằm phát triển Phân hiệu tại Ninh Thuận đủ mạnh, có chất lượng, uy tín và có tầm nhìn chiến lược là hình thành trường đại học vùng theo lộ trình trong tương lai. Để hoàn thành mục tiêu này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh khẩn trương chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tập trung hoàn thiện hồ sơ bước một là sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2019. Trên cơ sở đó, tiếp tục bước hai là hoàn thiện Đề án xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.